GEO ENG
 

  

2015-10-30
საკონსულტაციო შეხვედრა მაგისტრანტებთან

23 ოქტომბერს შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა გამოაცხადა  მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2015 წლის კონკურსი. დღეს, ფონდის თანამშრომლებმა საკონსულტაციო შეხვედრა გამართეს სხვადასხვა უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებისთვის და განუმარტეს საგრანტო პროექტის პირობები და წესი.

share